Ślad ekologiczny: prosta definicja dla dzieci

Jednym z najważniejszych parametrów oceny wpływu działalności na środowisko jest ślad ekologiczny. Jest to parametr stosowany od kilku lat i stopniowo konsoliduje się zarówno w świecie akademickim, jak i wśród ogółu społeczeństwa. Ta koncepcja powstała, próbując znaleźć miarę, która podobnie jak produkt krajowy brutto (PKB) może informować nas o wpływie określonej działalności na środowisko.

W tym artykule z zielonej ekologii zatytułowanym ślad ekologiczny: prosta definicja dla dzieci, dzięki czemu można dowiedzieć się, co to jest.

Jaki jest ślad ekologiczny?

Ślad ekologiczny pozwala nam ocenić wpływ konkretnej działalności na nasze środowisko w porównaniu z możliwościami środowiska, a tym samym być w stanie określić, czy dana działalność jest zrównoważona, czy nie. W tym celu zajmowany jest obszar ekologicznie produktywnych gruntów, takich jak uprawy, pastwiska, lasy lub każdy inny ekosystem, który byłby niezbędny do wyprodukowania wszystkich poszukiwanych zasobów i do asymilacji odpadów generowanych przez tę działalność w czasie.

Uwzględnia również kwestie energetyczne, na przykład w lesie określa się liczbę hektarów potrzebną do założenia CO2 wytwarzanego przez zużycie energii w ramach tej działalności. Ponadto brany jest pod uwagę rodzaj zużytej energii, jeśli na przykład zostanie wykorzystana energia odnawialna (wiatr, słońce, ...), ślad ekologiczny będzie mniejszy niż przy użyciu innych źródeł energii.

Obecnie zużywa się więcej zasobów i powstaje więcej odpadów niż zdolność biologiczna planety w celu ich przyswojenia, dlatego należy podjąć środki w celu zmniejszenia tego śladu ekologicznego.

Do czego może przydać się ślad ekologiczny?

Podstawowym celem jest sprawdzenie, czy określony obszar planety jest w stanie wytrzymać określony proces produkcyjny i przyswoić wytwarzane przez siebie odpady w czasie, nie powodując szkód w środowisku. Jedną z zalet śladu ekologicznego jest to, że czasami pozwala on na uzyskanie określonych wskaźników i dokonanie porównań między nimi oraz z innymi środkami, bardzo ważnymi dla oceny szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu.

Nie zdając sobie z tego sprawy, w naszym codziennym życiu wykonujemy wiele czynności, takich jak zakup produktów lub usług, podróż samolotem lub samochodem lub zużycie energii, które mają wpływ na nasze środowisko i że to medium musi je przyswoić. Dlatego ślad ekologiczny jest tak ważny, ponieważ nasze środowisko nie jest nieskończone i pewnego dnia może zostać zniszczone.

Obliczanie śladu ekologicznego

Przy określaniu śladu ekologicznego musimy wziąć pod uwagę niektóre czynniki, takie jak:

  • Wzrost liczby ludności.
  • Żyzna powierzchnia gleby.
  • Wylesianie
  • Zubożenie zasobów.
  • Wzrost konsumpcji.

Ślad ekologiczny oblicza się w następujący sposób :

  1. Wielkość badania jest obliczana: jeśli ma zostać zbadany ślad ekologiczny jednostki, rodziny, miasta lub kraju.
  2. Oblicza się, ile energii, żywności, surowców i gleby zużyje populacja w ramach prowadzonej działalności. Teren jest trudny do obliczenia, dlatego stosuje się standardowe tabele.
  3. Wszystkie powierzchnie zostaną dodane, a wynik podzielony przez sumę wybranej populacji.

Podczas przeprowadzania analizy widać, że mieszkańcy niektórych krajów mają większy obszar do prowadzenia swoich działań. To odpowiada krajom o mniejszym śladzie ekologicznym i przyszłym pokoleniom. Wynika to z faktu, że przywłaszczają sobie ziemię poza swoim terytorium lub odpowiadają przyszłym pokoleniom.

Rzeczywistość analizy jest taka, że ​​całkowity ślad ekologiczny planety przekracza jej zdolność do asymilacji o 30% . Ostrzega nas to o przyspieszonym zużyciu zasobów i ich dystrybucji, dlatego konieczne jest podjęcie działań w celu jego zmniejszenia.

Ślad ekologiczny w Hiszpanii

Według analizy ślad ekologiczny w Hiszpanii przekracza o 2, 6% jego zdolność biologiczną . Oznacza to, że aby utrzymać nasz standard życia i obecną populację, potrzebowalibyśmy około trzech Hiszpanii. Analizy pokazują również, że w ciągu około piętnastu lat nasz deficyt ekologiczny wzrósł o 50%, a tendencja nadal rośnie.

Na przykład w Hiszpanii każda osoba zużywa równowartość 3, 8 hektara, gdy pojemność naszego terytorium wynosi 1, 4. Oznacza to, że deficyt wynosi 2, 4 hektara lub każdy pożycza 24 000 m2 ziemi z innych krajów.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do śladu ekologicznego: prosta definicja dla dzieci, zalecamy przejście do naszej kategorii edukacji ekologicznej.

Zalecane

Weterynarz domowy VacuMovil
2019
Dlaczego mój pies ma spuchnięty i twardy brzuch?
2019
Pielęgnacja jodły
2019