Zalety i wady produktów ekologicznych

Żywopłoty i roślinność znajdują się na obrzeżach obszarów uprawy. Jednocześnie służą one jako naturalne granice separacji gruntów i upraw, pomagają unikać niepogodnych warunków pogodowych i sprzyjają przyciąganiu owadów, które ułatwiają zapylanie upraw. Zasadniczo przynoszą wszystkie korzyści wynikające z różnorodności biologicznej. Roślinne pokrycia w ziemi pozwalają na recykling składników odżywczych podłoża, zapobiegają również erozji i sprzyjają wysokiej aktywności mikrobiologicznej, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju materiału organicznego. Integracja rolnictwa i zwierząt gospodarskich bardzo dobrze się uzupełnia, ponieważ zwierzęta odgrywają bardzo ważną rolę w systemie rolnym, ponieważ zapewniają glebie niezbędny organiczny substrat do nawożenia upraw.

Chcemy przedstawić zalety i wady produktów ekologicznych w stosunku do konwencjonalnej żywności, aby w ten sposób uzyskać więcej informacji na ten temat.

Zalety produktów ekologicznych

  1. Brak pozostałości pestycydów w produktach: ich produkcja wymaga więcej pracy niż produkcja konwencjonalna, co w znacznym stopniu wpływa na środowisko wiejskie i środowisko lokalne. Korzyści są oczywiste.
  2. Wzrost różnorodności biologicznej: ponieważ jest to produkcja wykorzystująca naturalną różnorodność biologiczną jako podstawowe narzędzie zarządzania gospodarstwami.
  3. Zanieczyszczenie wody i środowiska: dzięki tej metodzie uprawy zmniejsza się zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby, ponieważ stosowane są nawozy organiczne o niskiej rozpuszczalności, zawsze stosowane w odpowiednich ilościach. Jednocześnie, ponieważ nie stosuje się pestycydów, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.
  4. Zawartość składników odżywczych: produkty z rolnictwa ekologicznego zawierają więcej zasad żywieniowych niż te z tradycyjnych gospodarstw, choć eksperci nie zadeklarują tego stwierdzenia.

Główną wartością dodaną produktów ekologicznych jest ich poszanowanie dla środowiska i ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój, a także kontynuacja tradycji.

Wady produktów ekologicznych

  1. Wygląd fizyczny: ogólnie rzecz biorąc, żywność organiczna ma gorszą jakość niż wzrok, jednak tak naprawdę liczy się zawartość składników odżywczych w produktach, które składają się na naszą codzienną dietę.
  2. Konserwacja lub okres trwałości: w niektórych przypadkach jego trwałość jest nieco niższa niż w przypadku konwencjonalnej żywności.
  3. Cena: żywność ekologiczna jest nieco droższa, ponieważ systemy produkcji są wolniejsze, a potrzeby siły roboczej większe.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Zalety i wady produktów ekologicznych, zalecamy przejście do naszej kategorii Inne ekologia.

Zalecane

Pielęgnacja i karmienie chomika
2019
Wskazówki, jak zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych i opakowań
2019
Wszystko o ciąży u królików - czas trwania, objawy i opieka
2019