Znaczenie czystej energii dla środowiska

Potrzeba zaspokojenia obecnego zapotrzebowania na energię i jej ciągłego wzrostu jest jedną z głównych przyczyn emisji gazów cieplarnianych, a także związanych z tym problemów środowiskowych, wzrostu temperatury naszej planety, topnienia biegunów, spadek opadów, pustynnienie i wiele więcej.

Dlatego stajemy się coraz jaśniejsi i bardziej widoczni, że sposób produkcji energii zależnej od paliw kopalnych jest praktycznie niezrównoważony, a jednocześnie niezbyt szanuje środowisko naturalne. To wtedy mamy sytuację i wątpliwości, jak ją zatrzymać, i wtedy właśnie zaczyna odgrywać rolę czystej energii dla środowiska . W, mamy to jasne!

Czym są czyste energie?

Przede wszystkim należy podkreślić, że czysta energia to nie to samo, co energia odnawialna lub zielona, ponieważ czysta energia to taka, która nie wytwarza odpadów ani emisji zanieczyszczeń, podczas gdy energia odnawialna pochodzi ze źródeł naturalne i których użycie jest nieograniczone.

Nie wszystkie czyste energie muszą być odnawialne, podobnie jak wszystkie odnawialne energie muszą być czyste. Dzieje się tak na przykład w przypadku gazu ziemnego, który chociaż nie wytwarza zanieczyszczeń lub odpadów jest pozyskiwany ze źródła nieodnawialnego, lub w przypadku biomasy, która wręcz przeciwnie pochodzi ze źródła naturalnego, ale z kolei, generuje duże ilości odpadów.

Jednak oba rodzaje energii są uważane za przyjazne dla środowiska i stanowią optymalną alternatywę dla zastąpienia tych, które nie są odnawialne i nie szanują środowiska.

Rodzaje czystej energii

Energia słoneczna

Słońce jest praktycznie niewyczerpanym źródłem, które może dostarczać nam energię przez miliony lat, dzięki czemu, w zależności od rodzaju wykorzystywanego mechanizmu eksploatacji, możemy uzyskać ciepło lub energię elektryczną.

  • Panele fotowoltaiczne: panele te przekształcają energię z promieni słonecznych w energię elektryczną, która jest magazynowana w bateriach lub akumulatorach, a nawet może zostać włączona do sieci elektrycznej.
  • Technologia termodynamiczna: wykorzystuje promieniowanie słoneczne jako źródło energii kalorycznej, wykorzystując je do podgrzewania płynów wytwarzających parę wodną pod ciśnieniem, a następnie może wykorzystać je w elektryczności.
  • Technologia termiczna: wykorzystuje energię słoneczną do uzyskania ciepła, służy do ogrzewania budynków, uzyskiwania ciepłej wody lub do zastosowań przemysłowych.

Energia wiatru

Polega ona na wykorzystaniu energii wiatru za pomocą turbin wiatrowych, innymi słowy, dużych młynów, które poruszają łopatami przed działaniem wiatru, jednocześnie obracając generator zdolny do wytwarzania energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej na ten temat w następującym artykule o zaletach i wadach energii wiatrowej.

Energia wodna

Pozyskuje energię elektryczną z energii kinetycznej wytwarzanej przez ruch prądów wodnych. Aby zagwarantować jego działanie, często buduje się zapory, które zapewniają ciągły przepływ ruchu. Podobnym rodzajem energii jest energia pływów lub fal, która jest wspierana odpowiednio przez ruch pływów i fal.

Energia geotermalna

Uzyskuje się go dzięki ciepłu centrum Ziemi, dzięki czemu poprzez wirniki i generatory znajdujące się w obszarach o wysokim poziomie aktywności uzyskuje się energię.

W tym drugim artykule wyjaśniamy wszystko o energii geotermalnej: definicja, zalety i wady.

Czysta energia: znaczenie, zalety i wady

Czyste energie powstają jako alternatywa dla postępującego spadku zasobów nieodnawialnych (paliw kopalnych: węgla, gazu i ropy naftowej), a jednocześnie jako rozwiązanie łagodzące problemy środowiskowe, w których się znajdujemy.

Zatem stosowanie czystych energii ma kilka zalet, ponieważ nie wytwarzają odpadów ani zanieczyszczeń, zapobiegając w ten sposób pogorszeniu środowiska i przyczyniając się do ograniczenia globalnego ocieplenia. Ponadto są one generalnie pozyskiwane ze źródeł odnawialnych i oferują taką samą wydajność i jakość, jak obecnie stosowane energie, bardziej zanieczyszczając środowisko.

Sektor przemysłowy i biznesowy również czerpie korzyści z korzystania z czystej energii, ponieważ na poziomie ekonomicznym oznaczają one oszczędności w gospodarowaniu odpadami, biorąc pod uwagę, że ten rodzaj energii nie generuje odpadów, więc nie jest konieczne posiadanie przestrzeni lub licencje na przechowywanie i niszczenie.

Mają jednak również pewne wady, takie jak duży obszar powierzchni zajmowany przez obiekty takie jak panele słoneczne lub farmy wiatrowe, a także wpływ wizualny i krajobrazowy, a nawet nieprzyjemne zapachy w rozwoju energii geotermalnej, chociaż są to mniejszości porównanie z licznymi zaletami, które przedstawiają.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Znaczenie czystej energii dla środowiska, zalecamy przejście do naszej kategorii energii odnawialnych.

Zalecane

Czym są grzmoty i jak powstają?
2019
Opieka nad rybą disco
2019
Domowe leczenie zapalenia spojówek u psów
2019