Znaczenie gleb

Gleby planety są niezbędne do zachowania biosfery (tej części Ziemi, na której istnieje życie), a także do regulacji klimatu. Pełnią one ważne funkcje, wspierając produkcję rolną i hodowlaną lub magazynowanie węgla. Istnieją różne rodzaje gleby, ale generalnie składają się one w ponad 90% z substancji mineralnych, podczas gdy reszta to materia organiczna, z których większość to grzyby, glony, bakterie i promieniowce, które pełnią ważne funkcje, takie jak renowacja rezerwy składników odżywczych w glebie, to znaczy zachowują jej żyzność. Tym, którzy już wspomnieli, w następnym artykule porozmawiamy o znaczeniu gleb .

Korzyści z gleb dla środowiska

Z ekologicznego punktu widzenia gleby oferują różne korzyści dla środowiska :

  • Wytwarzają biomasę, która służy jako żywność
  • Daj energii niektórym żywym istotom
  • Filtruje, reguluje i przekształca materiał, który absorbuje, taki jak woda, chroniąc go (do pewnego stopnia) przed zanieczyszczeniem.
  • Tam też żyje wiele gatunków roślin i zwierząt.

Degradacja gleby

Jeśli gleby ulegną degradacji, środowisko zostanie zdegradowane z tej samej podstawy, to znaczy, że wcześniej lub później wpłynie to na całe środowisko. Degradacja gleby jest spowodowana przede wszystkim działalnością człowieka . Od osadzania się zanieczyszczeń atmosferycznych, niekontrolowanych wycieków lub wycieków spowodowanych wypadkami z udziałem węglowodorów i innych substancji zanieczyszczających, do niewłaściwego przechowywania produktów przemysłowych, zrzucania odpadów komunalnych lub stosowania nawozów chemicznych, pestycydów i herbicydów, z których wszystkie niszczą glebę tragiczne konsekwencje w perspektywie długoterminowej.

Konsekwencje utraty gleby

Ponadto wzrost ekstensywnego rolnictwa i nadmiernej rozbudowy miast oznacza utratę pierwotnych gleb. Podobnie proces (naturalny lub nie) pustynnienia powoduje ostateczną utratę gleb produktywnych.

Na koniec można zauważyć, że jedną z największych zalet gleb jest ilość zatrzymywanego przez nich dwutlenku węgla. Gdyby CO2 i inne gazy glebowe zostały wyemitowane do atmosfery, zmiany klimatu przyspieszyłyby tak szybko, że prawdopodobnie zniszczyłyby obecną cywilizację. Zatem niezachowanie gleby w dobrym stanie może prowadzić do problemów gospodarczych i społecznych, takich jak generowanie konfliktów o wodę, ubóstwo, ograniczenie podstawowych zasobów, niska produkcja rolna, głód, marginalizacja lub przymusowa emigracja.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Znaczenie gleb, zalecamy przejście do naszej kategorii ekosystemów.

Zalecane

Jak zrobić zielone cegły za pomocą plastikowych butelek
2019
Delta Nigru, ropa i nędza
2019
Jak niedźwiedź polarny przetrwa zimno
2019